Vi ses igen

Kranio-Sakral terapi

er en meget blid behandlingsform, hvor knoglerne og nervesystemet påvirkes, så kroppen arbejder hen imod sin naturlige balance.Behandlingsformen kan benyttes i mange sammenhæng: i forbindelse med skader, fysiske overbelastninger, stress, indlæringsvanskeligheder m.m. – og egenomsorg.

 

 

Behandling af Børn
Nogle børn er ”sent udviklede”. Der kan være taleproblemer, ordblindhed, hyperaktivitet eller dårlig grovmotorik (problemer med at koordinere kroppens bevægelser).

Jeg oplever børn, der har svært ved at lege almindeligt med deres jævnaldrende kammerater eller har svært ved at fungere i skolen.

 

Quantum KST:  Cirkulation i hjernen, tanker og følelser
En del forskning taler for at vore følelser og tanker har betydning for hvordan vores krop reagerer. Hvordan følelser og tanker kan påvirke hormonsystemet og hvordan de også kan tænde og slukke for generne eller ligefrem ændre dem (epigenetik).
Men kan vi med KST virkelig påvirke alt dette? – Ja, det kan vi…

 

Det handler om, hvordan vi kan håndtere de indtryk som hele tiden kommer til os på alle planer.
På det bevidste plan kan vi opleve ca. 40 informationer i sekundet, men der er mange hundrede flere informationer som kommer ind på det ubevidste plan.

Og hjernen skal kunne nå at sortere det hele og sætte ind på de rigtige pladser i vores system, eller hvor det nu ellers bliver opbevaret. Det er der stadig en del spørgsmål om, som endnu ikke er helt besvaret – så lad os sige at det står åbent, hvilket jo også gør det sjovere at arbejde med, fordi alt kan ske – og alt hvad der sker, er rigtigt – vi kan i hvert fald ikke bevise det modsatte.

Ulykker, spændinger, stress og meget andet kan nedsætte cirkulationen i hjernen, her kender vi jo nogle af resultaterne, for eksempel: karakterændringer, hukommelsessvigt, ustabilt følelsesliv mv. Så kan en reetablering af cirkulationen i hjernen ”rulle” nogle af de ubalancer tilbage igen eller til et bedre funktion.
Det sætter selvfølgelig nogle krav til behandlerens holdning til hvad der opleves rigtigt og hvad der opleves forkert. Sådan noget som etik, er et vanskeligt emne fordi vi som mennesker ser forskelligt på det.

Alligevel vover jeg pelsen og tager emnet op på dette kursus, fordi intentionen med kurset er at skabe cirkulation og dermed også bedre flow i hjernen, og det vil give nogle forskellige oplevelser af resultater.

Cirkulationen af væskerne i hjernen har betydning for at vores hormonsystem fungerer, den har betydning for hvordan vi oplever vores omverden, og hvad det for nogle signaler der bliver sendt videre ind i vores ”computer” fra de forskellige kirtler i hjernen.

Der er forskellige teorier om hvordan det foregår inde i hjernen, hvordan den fordeler opgaverne. Det er et vidensområde, som bliver udvidet fra dag til dag – hvilket også samtidigt gør arbejdet meget spændende.
Jeg arbejder meget med min måde at gå ind til arbejdet på, herunder hvad er intentionen med behandlingen.
Så er der teknikker, der er specielle i forhold til det som det skal påvirke. Nogle af teknikkerne bliver også brugt i andre KST-sammenhæng, men når det bliver koblet med teorierne i denne behandling, giver det nogle helt unikke resultater.

Det er meget kraftfulde teknikker, som et menneske ikke ville kunne holde til at modtage for mange af, højst 3 – 5 teknikker i én behandling – derfor vil der også blive skarpt prioriteriteret gennem muskeltestning, hvilken behandlings metoder der skal bruges.

Jeg kalder det for Quantum KST. Jeg har arbejdet de sidste år med at koble KST og Quantum teorierne – og må sige at det går super godt. Hvilket selvfølgeligt har medført at jeg har intergreret det i det meste af min øvrige behandling.

Jeg har også taget elektronik til hjælp i den forbindelse, stærk inspireret af HeartMath Institute. Det kan opleves helt vildt at følge en rejse fra den første behandling og videre i forløbet, blot ved at kikke på en skærm, hvor kurverne helt klart kan vise at der sker noget.
Det betyder også, at selv om man måske ikke lige har den store fornemmelse for hvad der sker i kroppen, så kan man se udviklingen tegnet op i grafer og kurver.